نگاهی به «ابر بارانش گرفته» | سینمای خسته همچنان وابسته

در سایت muaychaiya مطلب نگاهی به «ابر بارانش گرفته» | سینمای خسته همچنان وابسته مشاهده می کنید
برخلاف مدعیات سینماگران روشنفکر و فیلسوف مآب ما، همچنان سینمای روشنفکری کاملاً توسط دولت ‌ها اداره می‌شود.
ممنون بابت بازدید از سایت muaychaiya.ir