پرواز بمب‌افکن آمریکایی در نزدیکی پایگاه روسیه

در سایت muaychaiya مطلب پرواز بمب‌افکن آمریکایی در نزدیکی پایگاه روسیه مشاهده می کنید

بمب افکن راهبردی بی-۵۲ آمریکا در نزدیکی پایگاه هوایی حمیمیمِ روسیه مشاهده شد.
ممنون بابت بازدید از سایت muaychaiya.ir