کیفرخواست مجرمیت 2 عضو‌شورای شهر مشهد صادر شد

در سایت muaychaiya مطلب کیفرخواست مجرمیت 2 عضو‌شورای شهر مشهد صادر شد مشاهده می کنید
کیفرخواست مجرمیت دو‌ عضو‌ شورای شهر مشهد پس از اتمام رسیدگی به پرونده مدارک نامعتبر آنها در دادسرا صادر شد.
ممنون بابت بازدید از سایت muaychaiya.ir