All for Joomla All for Webmasters

موی چایا یکی از سیستمهای باستانی شناخته شده در بوکس تایلندی است ( موی کاد چٍک ) ؛ گسترش و نمو این سبک به سالهای بسیار دور در زمان رامای سوم ( نانگ کلا) از سلسله پادشاهی راتاناکوزین باز میگردد این سلسله دارای هفت پادشاه بوده که همه ملقب به راما بوده اند و در سالهای 1782 – 1932 حکمرانی میکرده اند موی چایا هنری است با تاریخی آشکار و دست یافتنی ، این سبک به عنوان سبکی شناخته شده در اروپا و امریکا وآسیای شرقی می باشد به گونه ای که بخشی از ارتش آمریکا زیر نظر کرو پل که یک خانم می باشد آموزش می بینند و در اروپا آرجان رالف کاسلر مرکزیت این سبک را در آلمان عهده دار هستند و کشورهایی همچون اسکاتلند ، انگلیس ، اتریش ، فرانسه ، روسیه و ... بصورت فعال به تمرین موی چایا مبادرت دارند و از اوایل سال 2014 این سبک توسط آقای عماد غلامی مقدم به ایران راه پیدا کرد و ایشان با اخذ مربیگری و نمایندگی این سبک زیرنظر اساتید بزرگ موی چایا که در قسمت اساتید به آنها اشاره خواهیم کرد آموزش دیده و موفق به تاسیس اولین کلاس آموزش موی چایا در ایران شدند .
هنر موی چایا هنر استفاده از تمام نقاط بدن به عنوان سلاح می باشد که اغلب از تکنیکهای آرنج و زانو استفاده میکند روش کلیدی آن یانگ سان خم است که در جایی دیگر به توضیح آن خواهیم پرداخت و نیز مجسمه ( نای خانم تم ) مرد افسانه ای تایلند بر اساس گارد در سبک موی چایا ساخته شده است .
تفاوتهای بسیاری بین سبک موی چایا با سایر سبکهای تایلندی وجود دارد که با توضیح و نمایش این سبک می توان فهمید که این هنر متفاوت از سبک های موی بوران و چایوت و موی تای و ... است تفاوتهای کلیدی مانند وضعیت و نشست پایین در گارد موی چایا و شکستن مفاصل و پرتاب کردن و تکنیک های فوق العاده ، این مجموعه تکنیک ها باعث شهرت موی چایا شده است تا جایی که قهرمانانی همچون بوکائو بعد از سالها تمرین و مبارزه در موی تای با فروتنی تن به یادگیری این هنر رزمی آورده اند ، موی چایا مجموعه ای از تکنیکها که هنوز از نسلی به نسل دیگر ارث می رسد و هنوز در حال حیات و رشد می باشد هنر رزمی موی چایا هنری فراتر از یک سبک رزمی است و میراثی که نمودار اخلاق و فرهنگ در زهد و نیک زیستن است